Aluminis Ortiz
Adreça:
Carrer de Sabadell número 4
Reus

Telèfon: 977 75 53 76

Informació: Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic mitjançant el següent formulari quedaran registrades en un fitxer de ALUMINIS ORTIZ, SL, amb la finalitat de respondre a les consultes i obtenir dades estadístiques de les mateixes. Per això, poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició contactant amb nosaltres a l'adreça, correu electrònic, telèfon i fax indicats.

 

Mitjançant l'enviament d'aquest formulari accepta els termes de privacitat anteriorment exposats.